18 Tháng Mười Một, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO (THÁNG 11.2019)

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí: Nhân viên Đào tạo Hình thức làm việc: Nhân […]
7 Tháng Mười, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN (THÁNG 10.2019)

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí: Nhân viên Tư vấn Hình thức làm việc: Nhân […]
3 Tháng Mười, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ – VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ĐÀO TẠO (THÁNG 10.2019)

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Vị trí: Nhân viên Đào tạo Hình thức làm việc: Nhân […]
30 Tháng Bảy, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 08.2019: VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Nhân viên Tư vấn 1.Thông tin tuyển dụng: Kinh nghiệm: Không […]
EnglishVietnam