10 Tháng Năm, 2019

Tờ Chương trình IELTS

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo IELTS từ cơ bản đến 8.5 dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng cao […]
10 Tháng Năm, 2019

Tờ Chương trình TOEFL

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo TOEFL pBT/iBT từ cơ bản đến 700/110 điểm dành cho những học sinh, sinh viên muốn […]
10 Tháng Năm, 2019

Tờ Chương trình TOEIC

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo TOEIC từ cơ bản đến 980 điểm dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng […]
EnglishVietnam