KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN DÙNG BỮA CHAY THIỆN NGUYỆN CÙNG CHÚNG TÔI!/
YOU ARE CORDIALLY INVITED TO OUR CHARITABLE VEGETARIAN FEAST!
———
+ Thời gian/ Time:
10:00 – 12:00
ngày 29 tháng 02 năm 2024/
Feb. 29th, 2024
+ Địa điểm/ Venue:
Số 45, Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương/
#45, Huynh Van Nghe street., Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
+ Món ăn/ Main course:
Bún nước chay/
Vegetarian noodle soup
———
Trân trọng!/
Faithfully yours!
TT NN Việt Mỹ/
VAFL Center
KÍNH MỜI QUÝ VỊ ĐẾN DÙNG BỮA CHAY THIỆN NGUYỆN CÙNG CHÚNG TÔI!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *