30 Tháng Bảy, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 08.2019: VỊ TRÍ NHÂN VIÊN TƯ VẤN

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Nhân viên Tư vấn 1.Thông tin tuyển dụng: Kinh nghiệm: Không […]
30 Tháng Bảy, 2019

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 08.2019: VỊ TRÍ NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (THÔNG THẠO TIẾNG ANH)

Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ cần tuyển dụng nhân sự cho vị trí sau: Nhân viên Văn phòng (làm hồ sơ thị thực) thông thạo […]
EnglishVietnam