Learning English is fun! Ngôi Trường thân yêu Những Cô giáo thân yêu của Việt Mỹ Phát bong bóng nhân ngày 1.6.2017 Thiếu nhi Việt Mỹ Learning English for our future! Let us learn English together!

Chương trình Học

  • Tờ Chương trình TOEIC

  • Đăng lúc: 14-12-2016 02:13:56 PM - Đã xem: 517

  • Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo TOEIC từ cơ bản đến 980 điểm dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng cao khả ...Xem thêm

  • Tờ Chương trình TOEFL

  • Đăng lúc: 14-12-2016 02:06:40 PM - Đã xem: 337

  • Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo TOEFL pBT/iBT từ cơ bản đến 700/110 điểm dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng ...Xem thêm

  • Tờ Chương trình IELTS

  • Đăng lúc: 14-12-2016 12:35:59 PM - Đã xem: 625

  • Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ Bình Dương đào tạo IELTS từ cơ bản đến 8.5 dành cho những học sinh, sinh viên muốn nâng cao khả năng ...Xem thêm