Learning English is fun! Ngôi Trường thân yêu Những Cô giáo thân yêu của Việt Mỹ Phát bong bóng nhân ngày 1.6.2017 Thiếu nhi Việt Mỹ Learning English for our future! Let us learn English together!

Chương trình Học

Chương trình Học

Chương trình Học

Đăng lúc: 14-12-2016 12:24:29 PM - Đã xem: 297

Dưới đây là các Chương trình Học của Trung tâm Ngoại ngữ Việt Mỹ

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC/ CURRIULA

 

Tiếng Anh Mẫu giáo/ English for Pre-School Children

 

Tiếng Anh Thiếu nhi/ English for School Children

 

Tiếng Anh Thiếu niên/ English for Teenagers

 

Tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế/ English for International Communication

 

Tiếng Anh Học thuật Quốc tế/ Internatonal Academic English (IELTS, TOEFL, TOEIC, A1, A2, B1, B2, C1, C2, COMPETENCY, PROFICIENCY)

 

Tiếng Anh Doanh nghiệp/ Corporate English

 

Tiếng Anh chuyên ngành/ Specialized English